Інтернет-магазин спортивного харчування

(068) 562-47-82
(050) 954-91-70
Ми працюємо:
Пн-Сб з 9.00 до 19.00
Неділя - вихідний.
Сила та фізична активність Регенерація та відновлення М’язева маса Жировий обмін та дієта Концентрація та розумова енергія Здоров’я та біологічна активність

Виробники

Товар дня за супер ціною

Universal Daily Formula 100 tab.

190 грн.
В кошик

212 грн. шт.
345 грн. шт.


Вплив фізичної культури на дитячий організм та віковий розвиток фізичних якостей

Фізична культура є педагогічним процесом, спрямованим на формування здорового, фізично досконалого, соціально активного і морально стійкого підростаючого покоління. Фізична культура вирішує задачі зміцнення здоров'я, всебічного розвитку фізичних і духовних сил, підвищення працездатності, подовження творчого довголіття та життя людей, задіяних у всіх сферах діяльності. У процесі фізичного виховання здійснюється морфологічне (за формою та будовою тіла) і функціональне вдосконалення організму людини, розвиток фізичних якостей, формування рухових умінь, навичок, набувається спеціальна система знань. Фізичному вихованню належить також значна роль у вдосконаленні фізичних здібностей людини.

Усі батьки хочуть мати здорових дітей. Але не у всіх є знання, необхідні для занять фізичним вихованням свого чада. Фізична активність є головним стимулятором практично усіх фізіологічних функцій організму, запорукою нормального розумового і фізичного вдосконалення дітей та людини в цілому. Фізичні вправи сприяють розвитку опорно-рухового апарату, центральної нервової системи і внутрішніх органів, збагачують дитину новими відчуттями, допомагають швидше та більш глибоко пізнати оточуючий світ. Вони укріплюють здоров'я і загартовують організм, роблять дітей більш організованими, вольовими та цілеспрямованими. Таким чином, достатня рухова активність є необхідною передумовою гармонійного розвитку організму та особистості дітей в цілому.

Спостереження свідчать, що до 82-85% денного часу більшість сучасних учнів знаходяться у статичному положенні, сидячи за партою чи робочим столом. Це негативно впливає на розвиток опорно-рухового апарату, обмежує вдосконалення функціональних можливостей серцево-судинної і дихальної систем організму дитини. В результаті малорухомості (гіпокінезії) у дітей можуть проявлятися неадекватні реакції серця на навантаження, може зменшуватись життєва ємкість легень, сповільнюватись моторний розвиток, розвиток фізичної та розумової працездатності. До негативних наслідків проявів гіпокінезії, в комплексі з іншими факторами, відноситься також і зниження і так недостатньо розвинутої до 13-14 років імунної активності організму дітей до застудних, інфекційних та іншим захворювань. Потрібно також враховувати несприятливий вплив гіподинамії на загальні показники росту і розвитку організму дітей.

В цілях подолання негативного впливу гіподинамії необхідно, перш за все, сприяти широкому раціональному застосуванню ігор і фізичних вправ в проміжку між уроками  та під час виконання домашніх завдань. Рухова активність може давати найбільший ефект лише тоді, коли заняття фізичними вправами і іграми дозуються за часом та інтенсивністю, а також враховують вікові та індивідуальні особливості організму дітей та місце проведення.

Рухові якості є показником різних рухових здібностей чи можливостей людини. Розвиток рухових функцій у людей різного віку може відбуватися безперервно, але не рівномірно. У дитячому віці (до 16-18 років) рухові якості можуть розвиватися дуже інтенсивно. З віком це значно уповільнюється. Активна рухова діяльність сприяє більш активному, а головне – більш гармонійному дозріванню морфологічних структур і функціональних систем організму, що забезпечують певні рухові акти. За допомогою фізичних вправ і ігор можна активно впливати на процес вікового розвитку рухових якостей, виправляти відхилення від нормального ходу цього розвитку.

В кожному віці слід приділяти однакову увагу вихованню таких важливих рухових якостей як спритність, сила, витривалість, гнучкість та швидкість.

Спритність — це складна комплексна рухова якість людини, яка може бути визначена, як її здатність швидко оволодівати складно координаційними руховими діями, точно виконувати їх відповідно до вимог техніки і перебудовувати свою діяльність залежно від ситуації, що склалась.

Спритність розвивається у дітей досить повільно. Найбільші зміни у координації рухів спостерігаються у дітей у віці від 7 до 12-13 років. В цей період створюється основа для оволодіння складними руховими навичками в наступні роки. Тому дітям цього віку рекомендується як найбільше фізичних вправ для виховання координації рухів. При цьому важливо вдосконалювати м'язеве почуття (вміння розрізняти темп і розслаблення м'язів), а також почуття часу та простору.

Спритність удосконалюють у вправах з швидкою зміною ситуацій, де потрібні точність, швидкість і координація рухів. Для розвитку спритності корисні вправи з гімнастики (без предметів, з предметами, на снарядах), акробатики (стрибки з трампліну, на батуті), вправи з фітболами різного діаметру (передачі, перекидання, ловля та ін..).

У дітей 7-8 років найбільш інтенсивно вдосконалюються навички точних рухів. Цьому сприяють такі вправи, як метання в ціль, вправи з малими м'ячами (удари в підлогу, удари в стіну, підкидання і ловля м'яча з різними додатковими рухами), різноманітні складні маніпуляції з іншими дрібними предметами – палицями, обручами, кубиками і т.д. Одним з проявів спритності є вміння зберігати рівновагу тіла в статичному положенні і в русі.

Сила – це здатність людини долати зовнішній опір або протидіяти йому за рахунок м'язевих зусиль.
Найважливішим показником фізичного розвитку є набуття фізичної сили м'язів. У дітей 6-8 років всі м'язи активно ростуть, але краще розвинені м'язи тулуба, слабкіше - м'язи кінцівок. Тому сила згиначів – розгиначів тулуба і кінцівок у період до 9 років збільшується не значно, а лише з 9 років (під впливом фізичних вправ) сила м'язів здатна значно зростати, що може тривати до 18-24 років. В подальші періоди життя величина приросту сили м'язів поступово уповільнюється.

Вправи для виховання сили у дітей повинні бути в основному динамічними. При розвитку сили навантаження не повинні бути граничними. Максимальні потужності і великі за об'ємом навантаження, пов'язані з великими енерговитратами у дітей 3-14 років, можуть привести до загальної затримки росту дітей. Силові вправи для дітей не повинні також викликати довгочасного напруження. М'язи дітей мають тонкі м'язеві волокна (міофібрили), тому розвивати їх потрібно різнобічно і поступово. Найкращими вправами для розвитку сили у дітей 6-8 років слід вважати: рухливі ігри, естафети, віджимання від підлоги, загально розвиваючі вправи; для дітей 9-11 років – спортивні ігри, підтягування, піднімання тулуба з положення сидячи, загально розвиваючі вправи та ін., для дітей 12-14 років – вправи на перекладині, брусах, кільцях, бокс, піднімання помірних навантажень.

Гнучкість – це морфофункціональні якості опорно-рухового апарату, які визначають рухливість його ланок. Гнучкість та рухливість в суглобах допомагають уникати травм опорно-рухового апарату. В цих цілях рекомендується використовувати різні вправи на розтягування, які позитивно діють на м’язи, зв’язки і суглобні сумки. Серед таких вправ найчастіше впроваджують вправи на спортивній драбині, на перекладині.

Швидкість – це здатність людини виконувати рух з максимальною частотою (швидкістю) в мінімально короткий час без виникнення втоми. Швидкість реакції дитини в певній мірі залежить від типу нервової системи і є якістю, як передається у спадщину від батьків, але її можна розвивати за допомогою фізичних вправ і рухливих ігор.

Швидкісні якості краще вдосконалювати в процесі виконання ігрових вправ. Для розвитку цих якостей корисні старти із різних висхідних положень з бігом на 10-30 м, естафети, рухливі і спортивні ігри.

Швидкісно-силові якості можна розвивати за допомогою рухливих ігор і змагань, відводячи на них 50% загального часу занять спортом.

Витривалість – це здібність організму протистояти втомі та здібність до довгострокової рухливої діяльності без зниження її ефективності.

 Витривалість виховується шляхом застосування фізичних вправ і ігор, які здійснюють на організм загальне фізичне навантаження в деякій мірі більше того, яке вона звикла переносити. В процесі таких занять організм дитини поступово адаптується до стану втоми, яка обумовлена збільшенням об’єму роботи і, як результат, підвищується здібність виконувати той чи інший рух більш тривало, а також утворюється здібність швидко відновлювати сили після фізичного навантаження.

Характер і об’єм навантаження при вправах, направлених на виховання витривалості, повинен визначатися з урахуванням віку і фізичної підготовки кожної конкретної дитини.

На заняттях з дітьми молодшого віку навантаження на серцево-судинну і дихальну системи повинні бути дуже нетривалими і чергуватися з достатнім відпочинком...

Отже, фізичні якості — це розвинуті у процесі виховання і цілеспрямованої підготовки рухові задатки людини, які визначають її можливості успішно виконувати певну рухову діяльність.

(068) 562-47-82
(050) 954-91-70

Ми працюємо:
Пн-Сб з 9.00 до 19.00
Неділя - вихідний.

Craft Web Studio